BMSB Nedir?

​​​"Kahverengi Kokarca Böceği – Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)" ile mücadele kapsamında Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı bir takım tedbirler almaktadır.
Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yapılan ihracat gönderilerinde fümigasyon işlemleri zorunlu tutulmaktadır.
Bu tedbirler kapsamında Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ürün göndermek isteyen bütün firmalar bu ilaçlama işlemlerini yaptırmak zorundadır.
Yapılması zorunlu bu işlemler; ısıl işlem sülfür florür ve metilbromid fümigasyonudur.
Atılım İlaçlama olarak firmamıza Avustralya Federal Hükümeti tarafından akredite edilmiştir.
Atılım İlaçlama Türkiye'de bu yetkiye sahip az sayıda firmadan biridir.

Yüksek Risk Grubuna Dahil Ürünler

Aşağıda listesi verilen ve gtip numarasının ilk iki hanesi yazılan ürün grupları yüksek riskli ürün olarak nitelendirilmektedir.
BMSB tedbiri uygulama zorunluluğu vardır.

36 – Patlayıcılar; piroteknik ürünler; piroforik alaşımlar; bazı yanıcı müstahzarlar
44 – Ahşap ve ahşap eşya; odun kömürü
45 – Mantar ve mantardan eşya
57 – Halılar ve diğer tekstil zemin kaplamaları
68 – Taş, alçı, çimento, asbest, mika veya benzeri malzemelerden yapılmış ürünler
69 – Seramik ürünler – I ve II. Alt bölümler dahil
70 – Cam ve cam eşya
72 – Demir ve çelik – alt bölümler I, II, III, IV dahil
73 – Demir veya çelikten eşya
74 – Bakır ve bunlardan mamul eşya
75 – Nikel ve bunların eşyaları
76 – Aluminyum ve aluminyumdan eşya
78 – Kurşun ve bunların eşyaları
79 – Çinko ve eşyaları
80 – Kalay ve eşyaları
81 – Diğer baz metaller; sermet; bunlardan makaleler
82 – Ana metalden aletler, aletler, çatal bıçak takımı, kaşık ve çatal; ana metal parçaları
83 – Çeşitli ana metal eşya
84 – Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların parçaları
85 – Elektrikli makine ve ekipman ve bunların parçaları; ses kayıt cihazları ve çoğaltıcılar, televizyon görüntüsü ve ses kayıt cihazları ve çoğaltıcılar ve bu tür eşyaların parçaları ve aksesuarları
86 – Demiryolu veya tramvay lokomotifleri, vagonlar ve bunların parçaları; demiryolu veya tramvay yolu armatürleri ve ek parçaları ve bunların parçaları; her türlü mekanik (elektro-mekanik dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
87 – Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki taşıtlar ve bunların aksam ve aksesuarları
88 – Uçak, uzay aracı ve bunların parçaları
89 – Gemiler, kayıklar ve yüzer yapılar
93 – Silah ve mühimmat; bunların aksam ve parçaları

Risk Grubuna Dahil Ürünler

Aşağıda listesi verilen ve gtip numarasının ilk iki hanesi yazılan ürün grupları riskli ürün olarak nitelendirilmektedir.
BMSB tedbiri uygulama zorunluluğu yoktur.

25 – Tuz; kükürt; yeryüzü ve taş; sıva malzemeleri, kireç ve çimento
26 – Cevherler, cüruf ve kül
27 – Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümlü maddeler; mineral mumlar
28 – İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, nadir toprak metallerinin, radyoaktif elementlerin veya izotopların organik veya inorganik bileşikleri – alt bölümler I, II, III, IV ve V dahil
29 – Organik kimyasallar – I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ve XIII alt bölümleri dahil
31 – Gübreler
38 – Çeşitli kimyasal ürünler
39 – Plastikler ve bunların eşyaları – – I ve II. Alt bölümler dahil
40 – Kauçuk ve bunlardan ürünler
46 – Saman, esparto veya diğer örgü malzemelerinden; sepet eşya ve hasır işi
47 – Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış (atık ve hurda) kağıt veya karton
48 – Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
49 – Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve basım endüstrisindeki diğer ürünler; yazılar, yazılar ve planlar
56 – Vatka, keçe ve dokunmamışlar; özel iplikler; sicim, ip, halat ve kablolar

Hangi Ülkeler Risk Grubuna Dahildir?

Listede verilen ülkeler hedef risk kategorisine alınmış ülkelerdir.
Bu ülkelerden herhangi bir yüksek riskli veya riskli ürünün Avustralya ve Yeni Zelanda'ya gönderilmesi durumunda BMSB tedbirleri uygulanmalıdır.
Hedef riskli ülkeden transit yapılan yüklemeler de bu kapsam içerisindedir.

Arnavutluk
Andorra
Ermenistan
Avusturya
Azerbeycan
Belçika
Bosna Hersek
Bulgaristan
Kanada
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
Fransa
Gürcistan
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İtalya
Kosova
Lihtenştayn
Lüksemburg
Makedonya
Karadağ
Hollanda
Romanya
Rusya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
İsviçre
ispanya
Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri
Japonya