Fümigasyon nedir?

Fumigasyonun Tanımı: Böcekleri ( Yumurta, larva, nymph, pupa ve ergin dönemlerinde ) ve diğer zararlı etmenleri ( Nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda ( Belli bir ısıda ve belli miktarda ) gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.

 

Fumigasyonun Gayesi ve Önemi Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemeyi amaçlar. Fumigasyon diğer kimyasal ilaçlarla mücadelenin güç veya imkansız olduğu hallerde baş vurulan son çaredir.Ancak faydalanma alanları bulunan birçok olumlu ve olumsuz yönleri mevcuttur

Fumigasyonun Olumlu Yönleri Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilmesi Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılabilme Kalıntı ve koku oranı tolerans sınırlarında Kısa sürede büyük miktarda ürüne uygulama Daha az masraf ve iş gücü gereksinimi Tüm biyolojik dönemlere etki Bu olumlu yönlere sahip Fumigasyon işlemi sonucunda gerek ihracaat ve gerekse ithalat bakımından pek çok kolaylıklar sağlanmakta ve dolayısıyla yurda tehlikeli zararlı etmenlerin her biyolojik dönemdeki canlı halinin girmesi önlenmekte ve alıcı isteklerine uygun temizlikte ürünlerin hazırlanması sağlanmaktadır.