ISPM 15 Standardı nedir?

ISPM 15 - Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik 

ISPM 15, kalınlığı 6 mm'den fazla olan ve gemi ile nakledilecek ahşap ambalaj malzemelerinin üreticisi tarafından işaretlenmesi için Uluslararası Bitki Koruma Birliği ile yapılan sözleşme esasına dayanır.
Bütün ahşaptan oluşan ambalaj malzemeleri (palet, sandık, kasa, takoz vs.) ısıl işleme tabi tutularak ya da metil bromür ile fümigasyon yapılmış olmalı ya da ambalaj malzemeleri kâğıt, plastik, ahşap kökenli ürün (sunta vb.) diğer alternatif malzemelerden oluşmalıdır.
Yandaki şekildeki işaretleme malzeme üzerine yapılır. Bu işaret aynı zamanda standardın gerektirdiği işlemin yapıldığına dair yapanın Uluslararası Bitki Koruma Birliği 'ye taahhüdüdür ve sorumluluk üreticiye aittir.