Fümigant - Metil Bromid ( METHYL BROMİD )

Metil Bromid , HCN , Akrilonitril , Ethylen dibromid kadar bir çok zararlı türüne etkili olan bir fümigant değildir. Bununla beraber diğer özellikleri bu ilacı çok yönlü bir fümigant haline getirir
Bu özellikleri arasında en önemlisi , normal atmosferik basınç altında materyalin deriliklerine kadar nüfuz etme kabiliyetinde olmasıdır.
Keza , fümigasyon sonunda da bu gaz materyali süratle terk eder.
Fümigantın diğer bir önemli özelliği suda az erimesidir. Bu nedenle canlı bitkilere uygulaması mümkündür.
Metil bromid normal şartlarda parlamayan , patlamayan bir madde olduğundan yangın tehlikesi de yoktur.
Alçak kaynama noktası nedeniyle düşük sıcaklıklarda da kullanılabilir. +4 dereceye kadar olan düşük sıcaklıklarda uygulanabilir. Fakat tam bir başarı için 10 derecenin altına inilmemelidir.
Çok yüksek yoğunluklar dışında kokusu fark edilmediğinden , imalat aşamasında % 2 oranında kloropikrin gibi uyarıcı bir gazla karıştırılır.

METİL  BROMİDİN İNSANLARA VE SICAK KANLILARA ETKİSİ
Bu ilacın insan ve memelilere etkisi gaza maruz kalma süresine göre değişir.
Hemen ölüm yaratmayan yoğunlukları , insanlarda sinirlilik meydana getirir.
Yüksek yoğunlukları ise, burun ve akciğer yolu ile dolaşım sistemine geçer ve sonuçta ölüme kadar gidebilir.
Zehirli gazın belirtileri maruz kalınan yoğunluk ve süreye göre 30 dakika ile 48 saat içerisinde görülür.
Sıvı veya gaz halinin insan cildine temas etmesi ile lokal ciddi kabarcıklar oluşur.

BİTKİ HAYATINA ETKİSİ
Metil Bromid zararlı bir etki oluşturmadan geniş bir canlı bitki serisine emniyetle uygulanabilen sayılı fümigantlardan biridir .
Ancak sınırlı sayıda bitki türü bu gazın zararına karşı hassastır.
Esasen M.Bromidin fitotoksik etkisi, içinde uyarıcı olarak kullanılan kloropikrinden dolayıdır.
İçinde kloropikrin kapsamayan ilaçlar emniyetle kullanılabilir.

BÖCEKLERE ETKİSİ
Metil Bromid böceklerin sinir sistemini paralize ederek etki eder.
Böceklerde zehirlenme belirtileri insanlarda olduğu gibi gecikebilir.
Birçok böcek türünde ÖLÜM SONUÇLARININ GÜVENİLİR OLMASI   ve fümigasyonun başarısı bakımından  EN AZ 24 saat geçmesi gerekir.
Bu nedenle Metil Bromid ile fümigasyon süresi 24 saat olarak belirlenmiştir .