Fümigasyon Çeşitleri

Fumigasyon, fumigant ın verildiği yerin hava basıncı göz önünde bulundurularak iki şekilde yapılır.

Vakum Fümigasyon Fümigant gazın uygulandığı alanın içinde bulunan havanın belirli bir oranda boşatılması ve gazın ortama verilmesi esasına dayanır.
Bu uygulama şeklinde uygulama için yapılan alanın basınca dayanıklı olacak şekilde imal edilmiş olması oldukça önemlidir.
Vakum fumigasyon uygulamalarında fumigant daha hızlı yayılır ve emilir. Bu sayede hem daha az fumigant kullanılır, hem de fumigasyonun süresi kısalır.
Bu uygulama sürenin kısıtlı olduğu durumlarda kullanım için oldukça elverişlidir.

İkiye ayrılır;
Sabit vakum tesisi uygulaması
Seyyar vakum tesisi uygulaması

Atmosferik Fumigasyon

Normal basınç altında yapılan Atmosferik Fumigasyon, uygulandığı alana göre  ve ürün özelliğine göre aşağıdaki gibi maddelere ayrılabilir.

Çadır Altı Fümigasyonu : Ürün yığın olarak bir yere toplanarak örtü altında yapılan fumigasyondur.

Konteyner Fümigasyonu : Konteyner içine direkt uygulanan fumigasyondur. Konteynerlerde, gerekli önlemlerin alınması şartı ile tarımsal ve diğer tüm ürünler Fumigasyon işlemine tabi tutulabilir. Konteyner kapak contaları ve diğer açıklıkların yalıtımına dikkat edilmelidir.

Gemi Ambarı Fümigasyonu : Gemi ambarındaki yığın olarak bulunan ürünün sızdırmazlığı sağlanarak uygulanan fumigasyondur.
Gemiler fumigasyon işlemine uygun şekilde inşa edilebildikleri gibi, bu işleme elverişli olmayan şekilde yapılanlar da bulunur.
Fumigasyona uygun gemilerde, ambar ve yaşam mahalli birbirinden ayrılmıştır. Gerekli olan havalandırma sistemleri mevcuttur.
Uygun olmayan gemilerde ise yaşam mahalli ile ambarların irtibatları kesilmelidir.
Ambar kapaklarının contaları kontrol edilmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Ambar bacaları kapatılmalıdır.

Silo Fümigasyonu : Gerek buğday ve tahıl gerekse makarna silolarında direkt uygulanan fumigasyondur.

Depo Fümigasyonu : Hububat, Baklagil ve özellikle tohumu değerli kuru gıdaların depolanmasında ürün ile iç içe olan zararlı böcekler diğer ilaçlama yöntem ve tekniklerini etkisiz hale getirmektedirler. Ürüne doğrudan uygulanan fumigasyon yöntemi bu dezavantajları avantaja çevirmektedir.

Bina Fümigasyonu : Tüm bina çadır altına alınarak sızdırmazlığı sağlanıp içeri uygulanan fumigasyondur.

Ahşap Palet ve Kutu Fümigasyonu : Gerek konteyner içinde gerekse çadır altı olarak uygulanan fumigasyondur.

Tarihi Eser ve Müze Fümigasyonu : Her bir eser ayrı ayrı çadır altına alınarak uygulanan fumigasyondur. 
Tarihi ve antika eşyalar özellikle böceklerin saldırı ve istilaları ile karşı karşıyadır. Bazı böcek türleri bu değerli eşyalarda kalıcı hasarlar bırakabilirler.
Bu küçük böcek türleri özellikle standart ilaçlama uygulamaları ile kontrol altına alınmaları güçtür.
Klasik ilaçlama yöntemleri aynı zamanda bu değerli eşyalara da zarar verebilir.
Bu yüzden fumigasyon müzelerde tek seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.