Fümigasyon İlaçları

Fümigasyon İlaçları
Ülkemizde kullanılan ruhsatlı fumigasyon ilaçlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Methyl Bromide (CHɜBr) Methyl bromide gazı ise renksiz, zehirli bir gazdır.
Özellikle yoğun tarım yapılan sera, kök bitkileri yetiştirilen alanlarda toprak kökenli hastalık, zararlıları yok etmek için kullanılır.
Aynı zamanda depolanmış ürün zararlılarına karşıda geniş kullanım alanı mevcuttur.

Fosfin Gazı (PHȝ) Fosfin gazı Magnezyum Fosfit ve Alüminyum Fosfit olarak üretilir.
Nüfuz kabiliyetinin yüksek olması kalıntı sorununun çok düşük düzeyde bulunması gibi olumlu özelliklerinden dolayı çok geniş uygulama alanı bulan bir fumigant tır Fosfin gazı.
Çok zehirli olan bu gaz karpit kokusunda olup alev alıcı özelliğe sahiptir.
Birkaç metal dışında bütün metalleri oksitleyici ve aşındırıcı etkisi vardır.