Hamamböcekleri çeşitleri

  

Alman Hamamböceği Kalorifer böceği olarak da bilinen bu böcek açık kahverenginde ve ön göğüs bölgesinde iki koyu bant taşırlar. 10-12 mm boyundadır. Bu haşere türü yumurta yöntemiyle ürer ve çoğalır. Hamamböcekleri içinde yumurta bulunan kapsüller halinde ürerler. Her bir kapsül içinde 35-40 adet yumurta bulunur. Bu böcekler yumurtalarını sırtlarında taşıyarak gittikleri her yere yumurtalarını götürürler.
18 gün sonra yavrular yumurtalarda çıkar. Yıl içerisinde 8-10 defa yumurtlayabilirler. Dişi hamamböcekleri öldükleri anda bile yumurta bırakırlar.
Bu hamamböceği türü bulunduğu alandaki her şeyi yiyebilir. Her türlü pisliği, mikrobu taşırlar ve bulaştırırlar. Evlerde ilk yerleşecekleri mekanlar mutfak ve banyolardır. Karanlığı severler bu nedenle geceleri ortaya çıkarlar. Nemli, sıcak ve pis yerlerden hoşlanırlar.
Kazan dairesi, depo bodrum altı gibi yerlerde yoğun olarak bulunurlar.
Genellikle gıda yerlerinde görülürler. Bu böcekler gıda zehirleri, verem, hepatit, mantar hastalıkları gibi çeşitli hastalıkların mikroplarını taşırlar ve bulaştırırlar.

Amerikan Hamamböceği Ortalama 2-3 cm uzunluğundadır. Kanatlı kırmızımsı kahverenginde en büyük hamam böceği türüdür.
Bu hamamböceği türü insanların yediği yemediği her şeyi yiyebilme özelliğine sahiptirler.15 ay ömürleri vardır. Nemli, sıcak ve pis mekanları severler.
Evlerde en çok mutfak ve banyolarda bu haşere türüne daha çok rastlanır. Karanlığı severler.Bu haşere türü çeşitli şekillerde yaşadığımız mekana girebilirler.
Bir hamamböceğinin yaşadığımız mekana girmesi yüzlercesinin girmesi anlamındadır.
Üreme sürekli devam eder ve kısa bir zaman sonra evimizi istila ederler.
Bu böcekler oldukça dirençlidirler. Bilinçsizce yapılan bir ilaçlama bu böcekleri ortadan kaldırmaya yetmeyebilir. Bu haşerenin bireysel mücadelesi oldukça zordur.
Bireysel mücadele ve satın alınan çeşitli ürünler ile yapılan kısmi mücadele başarılı olmadığı gibi zaman ve ekonomik kayba da yol açar. Aynı zamanda bu süre zarfında üremeleri de artar.
Bu haşere türü ile etkin bir mücadele, uygun ilaç ve periyodik uygulama gerekir.

Oryantal Hamam Böceği Oval biçimli, parlak siyah ve çok koyu kahverengindedirler. Çoğalmaları ise amerikan hamamböceği gibidir.
Anavatanları Asya olup buradan tüm dünyaya yayılmıştırlar. 25-30 mm boyundadırlar.
Erkeklerin kısa, kahverengi kanatları işlevsel olup dişilerin ise körelmiştir.Dişileri oval, erkekler ise daha ince yapıdadır. Halk arasında karafatma olarak da tabir edilirler.
Bu haşere türleri bodrum, bina boşlukları, lağımlarda ve ev içlerinde yuvalarını yaparlar.
Ömürleri 6 ay kadardır. Her türlü gıda ve organik maddeyi yeme özelliğine sahiptirler.
Her türlü pisliği, mikrobu taşırlar ve bulaştırırlar. Bu böcekler gıda, su ve sıcağa duydukları ihtiyaçtan dolayı insanların yaşadığı her alanda görülürler.
Özellikle evlerde ilk yerleşecekleri mekanlar mutfak ve banyolardır. Bu haşere türü zamanın büyük bir bölümünü yuvalarında geçirir. Karanlığı severler bu nedenle geceleri ortaya çıkarlar. Dirençlidirler. Bilinçsizce yapılan amatör mücadelede ilaçlara karşı çok çabuk direnç kazanırlar.
Bu böcekler gıda zehirleri, verem, hepatit gibi hastalıkların mikroplarını taşır ve bulaştırırlar.