Yılan

Yılan Genel olarak fare gibi kemiricilerle, küçük sürüngenlerle, kertenkelelerle ve böceklerle beslenirler.
Kemiricilerle beslendikleri için yararlıdırlar. Çok hızlı hareket edebilirler ve ağaçlara da tırmanabilirler.
Gündüzleri aktiflik gösterirler. Ekimle nisan ayı arasında kış uykusuna yatarlar.
Haziran ve temmuz aylarında yumurtlamaya başlayan bu hayvanların dişileri bir defada 10 kadar yumurta bırakabilirler.
Kuru yerlerde, çalılık ve taşlık alanlarda yaşarlar. Tarlalarda, bahçelerde ve ev yakınlarında görülürler.
Bitki örtüsünün seyrek olduğu, kurak yerlerdeki taşlık ve çalılık yerlerde, evlerin yakınında, tavan aralarında yaşarlar.
Toprak evlerin çatılarında da görülürler. Rahatsız edildiklerinde yada kendilerini korumak için saldırabilirler.
Mücadelesinde yaşam alanları yok edilmelidir.